Samen Winnen is een initiatief van het Huis voor de Sport Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg.

Huis voor de Sport Limburg

Het Huis voor de Sport Limburg is de provinciale kennis-, advies- en ondersteuningsorganisatie op het gebied van sport en bewegen en daardoor een belangrijke schakel in de provinciale sportinfrastructuur en het Limburgse verenigingsleven. Onze missie is om alle Limburgers aan het sporten en bewegen te krijgen. Hierin staan we niet alleen. Samen met de Provincie Limburg en Topsport Limburg geven wij invulling aan de Limburgse Olympische Ambitie. Hiervoor gebruiken wij de slogan:

go-for-gold

Onze werkzaamheden hebben een sterk vernieuwend karakter. Wij zijn steeds op zoek naar initiatieven, producten en diensten van partners die nieuwe impulsen geven of een bijdrage kunnen leveren aan het sport- en beweegaanbod in Limburg. Deze initiatieven dragen we uit en helpen we mee te implementeren.

Meer info: www.huisvoordesport.org

Huis voor de Kunsten Limburg

Het Huis voor de Kunsten Limburg is dé provinciale steunfunctie voor de Limburgse cultuursector (kunsten en erfgoed).

Meer info: www.hklimburg.nl

© Samen Winnen Limburg