Maandag, 17 maart 2014, werd de toekomstvisie voor sportpark ’t Ligteveld gepresenteerd in de kantine van RKSVN. Een projectgroep, bestaande uit leden van de diverse verenigingen uit Neer, heeft zich hier de afgelopen maanden over gebogen. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werd het visiedocument gepresenteerd met daarin de mogelijke toekomstige ontwikkelingen van het sportpark, verdeeld over 3 onderwerpen: Programmering, Beheer & Exploitatie en Accommodaties. Dat het onderwerp leeft in zowel Neer als andere dorpen bleek wel uit de vele aanwezigen.

Er werden geregeld vragen gesteld en er waren veelal positieve geluiden te horen. Zo zei Thieu Wagemans van de partij Ronduit Open: “Veel problemen worden georganiseerd in stand gehouden. Juist door nieuwe invalshoeken ontstaan nieuwe perspectieven en kansen.”

Eigen initiatief

De verenigingen die op sportpark ’t Ligteveld gevestigd zijn, ervaren vooralsnog geen problemen maar zien er wel de noodzaak in, mede vanwege de krimp, dat er nu al over de toekomst nagedacht wordt. De leden nemen daarom geen afwachtende houding aan maar handelen proactief. Huis voor de Sport Limburg heeft de afgelopen maanden de projectgroep begeleid om te komen tot het ontwikkelen van een nieuw concept voor het sportpark, met als uitgangspunt de programmering en beheer & exploitatie.

Park Leudal Oost

De verenigingen zijn van mening dat Sportpark ’t Ligteveld alleen toekomst heeft wanneer het een bovenlokale voorziening wordt en waarbij diverse functies geclusterd worden, genaamd Park Leudal Oost. Dit houdt in dat er een combinatie ontstaat van sport, bewegen, ontmoeten, zorg en cultuur. Door een slimme programmering en beheer van het park, wil men de accommodaties optimaal benutten. Op het park komt er bijvoorbeeld nog maar één horecagelegenheid en kan er gebruik worden gemaakt van één verwarmingsketel voor alle accommodaties. Bovendien zullen de gebouwen op het park dubbele functies krijgen. De gebouwen moeten kunnen dienen als gemeenschapshuis en sportvoorzieningen, maar ook als recreatie en bovenlokale voorzieningen zoals buitenschoolse opvang en zorg. Om dit alles te kunnen bewerkstelligen moet er één beheerstichting komen om op deze manier de maatschappelijke rol te waarborgen. Op het gebied van programmering kan er gedacht worden aan één jeugdopleiding voor kinderen. Kinderen krijgen dan tot aan een bepaalde leeftijd diverse sporten aangeboden, waarmee ze een brede opleiding krijgen en pas later hoeven te kiezen. De presentatie van het document werd erg goed ontvangen door de aanwezigen. “Visie voor de toekomst is goed, zeker iets om verder uit te werken en wat de aandacht verdiend”, waren de woorden van André Kierkels van Ronduit Open.

© Samen Winnen Limburg