Na een gemeentelijke brainstormbijeenkomst over hangplekken voor jongeren, ontstaat bij twee bewoners het idee voor de eerste Sport- en Speelstraat van Nederland, die een plaats moet krijgen op de Brink in Ottersum. Buurtbewoners en lokale partners pakken het idee op, waarna met ondersteuning van de gemeente en de Provincie Limburg gefaseerd gestart wordt met de bouw. Stichting Sport- en Speelstraat de Brink vroeg Huis voor de Sport Limburg te helpen om in de tussenliggende tijd een aansprekend sport- en beweegaanbod te ontwikkelen.

Huis voor de Sport Limburg neemt de regie in handen en legt als onafhankelijke partij de verbinding tussen de Stichting, het onderwijs, de kinderopvang, de (sport)verenigingen, maar ook de fitnessschool. Gezamenlijk wordt een visie op de programmering van een sport- en beweegaanbod ontwikkeld waarbij Sport- en Speelstraat De Brink voor lokale partners een platform wil bieden voor sport- en beweegactiviteiten, gericht op de jeugd van 6 tot 18 jaar.

Huis voor de Sport Limburg gaat samen met De Brink aan de slag met:

  • Vaststellen van de inhoudelijke, organisatorische en financiële uitgangspunten
  • Uitwerking van het sport- en beweegprogramma
  • Subsidieaanvraag bij de provincie voor de uitvoering van het sport- en beweegprogramma
  • Aanstelling van een combinatiefunctionaris

Betere leefbaarheid voor jong én oud

In 2009 opent toenmalig voorzitter van NOC*NSF Erica Terpstra Sport- en Speelstraat De Brink. De Speelstraat bestaat uit vier zones: een schoolplein met speelvoorzieningen voor de jongste jeugd, een kunstgrasveld voor spelsporten met podium voor culturele activiteiten, een zone voor de grondvormen van bewegen: klimmen, klauteren en balanceren en een zone voor avontuurlijk spelen. Jeugd, maar ook volwassenen en ouderen maken intensief gebruik van de Sport- en Speelstraat, waar ook verschillende activiteiten zoals kennismakingsworkshops, (school)toernooien en de Cookie Kook Club, worden georganiseerd. Sinds de Sport- en Speelstraat is gekomen is er van ongewenst gedrag vrijwel geen sprake meer en is de leefbaarheid in de buurt enorm toegenomen.

© Samen Winnen Limburg