Open Club Limburg

Huis voor de Sport Limburg start met een baanbrekend concept van duurzaam verenigen: Open Club Limburg. Het speelt in op de uitdagingen van (sport)verenigingen en biedt daarbij oplossingen voor de toekomst. Vanuit de eigen lokale situatie creëert Open Club Limburg een dynamische (sport)kern waarbij ook cultuur, zorg, onderwijs, bedrijfsleven en de omgeving met elkaar duurzaam worden verenigd. De aftrap vond vandaag plaats in Park Leudal-Oost, dat als eerste het Open Club Limburg logo mag voeren als concreet voorbeeld van dit vernieuwende concept.

Open Club Limburg verbindt, verrijkt en verenigt. Vanuit de sport legt het unieke verbindingen die elkaar versterken. Verbindingen met andere sporten, maar ook met cultuur, zorg, onderwijs en het bedrijfsleven in de omgeving, waarbij het concept samen wordt vormgegeven. Het verrijkt bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van samenwerking. Verbetert programmering van activiteiten die inspelen op de steeds veranderende lokale behoeften van mensen. Helpt bij het effectiever organiseren van clubs, en het efficiënter benutten van accommodaties en de duurzame manier waarop middelen worden ingezet. Uiteindelijk ontstaat zo een nieuwe vorm van samen verenigen, waarbij ook nieuwe lokale en regionale gemeenschappen ontstaan. Met verbindingen tussen mensen die samen een plezierige, gezonde, sociale en toekomstbestendige leefomgeving bouwen die voldoet aan hun behoeften.

Huis voor de Sport Limburg biedt een gezamenlijke aanpak van deze (sport)kern van de toekomst met coaching en begeleiding en een pakket aan concrete producten. Modules die op maat kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld partijen te verbinden, de programmering op te zetten, het accommodatiebeheer te verbeteren, fusies te begeleiden, crowdfunding te stimuleren en communicatie in te richten. Zo ontstaat een dynamisch proces met concrete activiteiten en successen.

Jack Opgenoord, directeur Huis voor de Sport Limburg: “Clubs in Limburg staan voor flinke uitdagingen op heel veel gebieden. Teruglopende ledenaantallen en vrijwilligers, kosten van accommodaties, nieuwe programmeringen, financiën die onder druk staan enzovoorts. Samen met betrokken partijen hebben we het Open Club Limburg concept ontwikkeld. De reacties zijn zeer enthousiast. De manier van samenwerken pakt de problemen aan en komt met oplossingen op maat. Juist door verder te kijken dan de grenzen van je vereniging en je op te stellen als sociale ondernemer ontstaan unieke nieuwe verbindingen, en succesvolle oplossingen. Open Club zijn wij allemaal. Door uit te gaan van de kracht van iedereen creëren we zelf een nieuwe en duurzame manier van verenigen. Oude waarden in nieuwe contexten.”

Park Leudal-Oost eerste Open Club Limburg

Park Leudal-Oost, dat als een van de eerste met het Open Club Limburg concept werkt, ligt op het Sportpark ´t Ligteveld in Neer, in de gemeente Leudal. Het is een plek waar sport, bewegen, onderwijs, zorg en cultuur elkaar ontmoeten. Op en rond het park komen verbindingen met natuur en recreatie. Het park is daarmee niet alleen een sportieve en maatschappelijke ontmoetingsplek voor verenigingen en andere georganiseerde gebruikers, maar voor iedereen.

Ruud Boonen, voorzitter beheerstichting Park Leudal-Oost: “Het proces heeft de afgelopen twee jaar diverse partijen dichter bij elkaar gebracht. Door samen na te denken over de lange termijn zijn verrassende ontwikkelingen en inzichten tot stand gekomen. Het opstarten van een sport-BSO bijvoorbeeld of de inrichting van een parkteam met vrijwilligers en zorgpartijen, is niet iets wat zomaar tot stand komt.”

Vanaf nu zal het Open Club Limburg concept op verschillende plaatsen in Limburg worden opgepakt en verder worden ingevuld met concrete initiatieven. Huis voor de Sport Limburg treedt daarbij op als de katalysator van het nieuwe duurzame verenigen.

© Samen Winnen Limburg