Samen Winnen is een initiatief van het Huis voor de Sport Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg.

Huis voor de Sport Limburg

Het Huis voor de Sport Limburg is de provinciale kennis-, advies- en ondersteuningsorganisatie op het gebied van sport en bewegen en daardoor een belangrijke schakel in de provinciale sportinfrastructuur en het Limburgse verenigingsleven. Onze missie is om alle Limburgers aan het sporten en bewegen te krijgen. Hierin staan we niet alleen. Samen met de Provincie Limburg en Topsport Limburg geven wij invulling aan de Limburgse Olympische Ambitie. Hiervoor gebruiken wij de slogan:

go-for-gold

Onze werkzaamheden hebben een sterk vernieuwend karakter. Wij zijn steeds op zoek naar initiatieven, producten en diensten van partners die nieuwe impulsen geven of een bijdrage kunnen leveren aan het sport- en beweegaanbod in Limburg. Deze initiatieven dragen we uit en helpen we mee te implementeren.

Meer info: www.huisvoordesport.org

Huis voor de Kunsten Limburg

Het Huis voor de Kunsten Limburg ondersteunt het Limburgse kunst- en cultuurveld in de meest brede zin. Het Huis is thuis in muziek, toneel, dans, beeldende kunst, film & fotografie, literatuur, musea, streektaal, monumenten en cultuurparticipatie. In hoofdzaak zijn wij een dienstverlenende organisatie die zich inzet voor de amateur- en professionele kunsten en het cultureel erfgoed in Limburg. De medewerkers houden zich onder andere bezig met beleid, organisatie, communicatie en administratie. De ene keer vooral faciliterend en uitvoerend, de andere keer initiërend en verbindend. De kern van de activiteiten wordt gevormd door de ondersteuning van de Huisgenoten: stichtingen en verenigingen die op provinciaal niveau actief zijn op het gebied van kunst en cultuur en meestal bestuurd worden door vrijwilligers. Daarnaast organiseert het Huis zelfstandig en met andere partners projecten en activiteiten en zijn wij in algemene zin een aanspreekpunt voor het culturele veld in Limburg.

Meer info: www.hklimburg.nl

© Samen Winnen Limburg