Met Samen Winnen willen het Huis voor de Sport Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg sport- en cultuurverenigingen ondersteunen bij het aangaan van de uitdagingen waarvoor Limburg zich gesteld ziet op het gebied van leefbaarheid en het verenigingsleven. Samen Winnen dient daarbij als loket op het gebied van samenwerkingsvraagstukken voor het Limburgse verenigingsleven.

Waarom gaan we dit doen?

  • Een gezond en bloeiend verenigingsleven is een belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid binnen kernen, wijken en dorpen.
  • Door sterke verenigingen met voldoende omvang te creëren, worden krimp, ontgroening en een afnemend aantal vrijwilligers tegengegaan.
  • Om bezuinigingen het hoofd te bieden en aan de hoge kwaliteitseisen van de leden te voldoen is een minimale omvang nodig om financieel en organisatorisch bestaansrecht te hebben.
  • Bezuinigingen zullen meer zelfregulering vragen van, voor en door verenigingen.
  • Verenigingen en/of stichtingen hebben de competenties om een samenwerkingsproces aan te gaan vaak niet in huis en/of emoties staan dit in de weg.

Missie

Samen Winnen heeft als missie een bijdrage te leveren aan het rijke verenigingsleven in Limburg om het zo toekomstbestendig te houden, te maken en te versterken. Middels (lokale) samenwerkingsverbanden kwalitatief goede cultuur- en sportverenigingen creëren die voldoende kwantiteit en kwaliteit van burgerparticipatie, burgerkracht en zelfregulering stimuleren ten behoeve van het sociaal maatschappelijk belang

Startbijeenkomst Samen Winnen op 4 februari 2015 in Velden

© Samen Winnen Limburg