De accommodaties van diverse (sport)verenigingen in Swolgen en Tienray, waaronder die van de voetbalverenigingen van Tienray (VV TOP’27) en Swolgen (SV Swolgense Boys), waren tot in 2011 sterk verouderd. De verenigingen zijn vanaf 2001 met de inmiddels opgeheven gemeente Meerlo-Wanssum in gesprek over het aanpakken van de verouderde accommodaties. De gemeente vroeg Huis voor de Sport Limburg om vanuit de visie van de ‘Vereniging van de Toekomst’ mee te denken over de aanpak.

Hoe kunnen we de verouderde accommodaties van (sport)verenigingen in Swolgen en Tienray aanpakken? Dat is de vraag van de inmiddels opgeheven gemeente Meerlo-Wanssum aan Huis voor de Sport Limburg. Vanuit de visie van de ‘Vereniging van de Toekomst’ ziet Huis voor de Sport Limburg de oplossing in één nieuw sportpark. Een gezamenlijk sportcomplex zorgt voor binding tussen inwoners en tussen lokale organisaties. Huis voor de Sport Limburg overtuigt de betrokken partijen van de meerwaarde van één sportpark en brengt de partijen nader tot elkaar door ze hun wensen en mogelijkheden aan elkaar kenbaar te laten maken. In 2006 besluit de gemeente definitief tot het oprichten van één nieuw sportpark (Sportpark Kerkebos) met een multifunctionele accommodatie (MFA) voor de verenigingen uit Swolgen en Tienray. In het proces tot aan de realisatie van Sportpark Kerkebos met MFA in 2011 fungeren wij als klankbord voor de partijen.

De aanleg van Sportpark Kerkebos alsmede het ‘Vereniging van de Toekomst’-project van Huis voor de Sport Limburg zwengelen een fusie tussen VV TOP’27 en SV Swolgense Boys aan. Een samenvoeging levert volgens de visie van de ‘Vereniging van de Toekomst’ veel winstpunten op. Op bestuurlijk, financieel en sporttechnisch vlak, maar ook wat betreft het werven en behouden van vrijwilligers. Bovendien is een sterke fusievereniging beter in staat om een maatschappelijke functie te vervullen.
Op verzoek van de verenigingen geeft Huis voor de Sport Limburg een cursus beleid waarin de verenigingen een gezamenlijke toekomstvisie uitwerken. Eind 2009 wordt het fusietraject daadwerkelijk in gang gezet. In dit traject reiken wij de verenigingen praktische tips aan en begeleiden wij ze bij het ontwikkelen van een nieuw sponsorbeleid.

Resultaat

Met ingang van het seizoen 2010/2011 is fusievereniging Sporting ST een feit. Het nieuwe Sportpark Kerkebos met multifunctionele accommodatie is in augustus 2011 opgeleverd. Op het sportpark wordt niet alleen sport beoefend, het heeft ook een gemeenschapshuisfunctie.

© Samen Winnen Limburg