De gemeente Heerlen heeft elf besloten speeltuinen. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen volop kunnen spelen, in een veilige omgeving. Tegelijkertijd constateert de gemeente dat de speeltuinorganisaties het steeds moeilijker hebben: te weinig financiën, vrijwilligers en up-to-date speeltoestellen aan de ene kant en een afnemend aantal bezoekers aan de andere kant. Juist vanwege onvoldoende bezoekers en vrijwilligers hebben in een jaar tijd al vijf speeltuinen hun poorten moeten sluiten. De vraag rijst: hoe kunnen we het tij keren en de speeltuinen een buurt overstijgende rol geven? Huis voor de Sport Limburg komt met een praktisch plan van aanpak voor de komende jaren, binnen de gegeven kaders.

Omdat de speeltuinen zijn verdeeld per stadsdeel, gaan we ook per stadsdeel te werk. We starten met een onderlinge kennismaking. Daarbij merken we dat er een gevoel van onderlinge concurrentie speelt en men elkaar soms wantrouwt. Door eerst aandacht te schenken aan ieders organisatie en elkaars locaties te bezoeken, ontstaat er vertrouwen. Langzamerhand ontstaat bij alle organisaties het idee dat samenwerking de manier is om de speeltuinen in de toekomst sterk te houden.

Na een inventarisatie van ieders sterke punten en waar hulp nodig is, kunnen we de gebieden voor mogelijke samenwerking in beeld brengen: wanneer is er een win-winsituatie voor alle partijen?
Die win-winsituatie is vervolgens heel praktisch en concreet gemaakt: wat is er nodig om onze doelen te bereiken? Zowel zaken die snel opgepakt kunnen worden als zaken waar wat langer over onderhandeld moet worden, komen aan bod. Alle ideeën en doelen zijn vervolgens verwerkt in een presentatie die aan de wethouder is voorgelegd. De gemeente omarmde de ideeën en heeft samen met de speeltuinen afgesproken dat de komende twee jaar steun wordt verleend aan de projectplannen van de speeltuinen.

© Samen Winnen Limburg