Manege de Vosberg is de thuisaccommodatie van drie paardensportverenigingen: Ponyclub de Cavaliers, Paardensportvereniging de Cavaliers en Vrijetijdsruiters de Cavaliers. De ambitie van de verenigingen om de buitenaccommodatie uit te breiden, heeft geleid tot het opstellen van een gezamenlijke toekomstvisie. In deze toekomstvisie staan onder andere een leven lang sporten, voldoende vrijwilligers kader en een sterk bestuur centraal. Naar aanleiding van dit laatste gegeven is aan de leden van de drie verenigingen gevraagd of de besturen onderzoek mogen doen naar de haalbaarheid van een fusie. De verenigingen vroegen Huis voor de Sport Limburg ze hierin te begeleiden.

Nadat unaniem is besloten dat de haalbaarheid van een fusie onderzocht mag worden, worden er vier werkgroepen samengesteld. Deze werkgroepen, bestaande uit een diversiteit aan vrijwillige (bestuurs)leden van de drie verenigingen, gaan zelfstandig aan de slag met het onderzoek. Hierbij richten zij zich ieder op één thema: aanbod, financiën, vrijwilligers en pr en communicatie. Vragen die voor de werkgroepen centraal staan zijn: wat is de huidige situatie, zijn de huidige situaties binnen de verenigingen in elkaar te schuiven en hoe ziet de toekomstige situatie bij een fusie eruit? Vanuit haar kennis en ervaring voorziet Huis voor de Sport de werkgroepen van advies en biedt zij vraaggerichte ondersteuning. Daarnaast hebben wij zitting in de stuurgroep, die zich bezighoudt met de procedures rondom de fusie en het uitzetten van de beleidslijnen.
Het onderzoek naar de haalbaarheid van een fusie is in volle gang. In het voorjaar worden de resultaten gepresenteerd en doen de verenigingen een voorstel aan de leden. Als het realiseren van één sterke vereniging haalbaar blijkt te zijn en de leden er mee in stemmen, is het formaliseren en het uitvoeren van de fusie de volgende stap.

© Samen Winnen Limburg